Drømmetydning

Drømmetydning, drømmetolkning eller drømmeanalyse? Alle er navne på det at arbejde med sine drømme. Drømmenes univers er helt sit eget, og hvis man er klar til at arbejde med sine drømme og prøve at forstå, hvad vores drømme fortæller os, kan man opdage meget om sig selv.

De fleste af os lever et liv, der er styret af udefrakommende ting; hvad syntes andre vi skal gøre, hvad er normen og hvad anses som rigtigt at gøre i andres øjne? Men nogen gange er det som andre syntes er rigtigt ikke nødvendigvis det, der er rigtigt for os. I disse situationer skabes der konflikter i os selv, som vi ikke nødvendigvis er bevidste om. Her er vores drømme særligt på spil. At lytte til sin mavefornemmelse er at bruge sin intuition, og det samme gælder arbejdet med drømme. Når du drømmer, er det din underbevidsthed og din intuition, der taler til dig og det er så op til dig, om du vælger at lytte til den eller ej.

Hvad siger forskningen

Der er to måder at anskue forskning i drømme på; den naturvidenskabelige drømmeforskning (hjerneforskning) og den psykologiske drømmeforskning.

  • Naturvidenskabelig forskning: Her lægges der vægt på, hvad der reelt sker i vores hjerne, når vi sover. Forskning har vist, at vi gennemgår 5 faser, når vi sover. Fase 5 er kendt som REM-søvn (Rapid Eye Movement), og det er her, vi primært drømmer. Det er også disse drømme vi husker. I løbet af en nat gennemgår vi alle 5 faser flere gange.

I dag ved vi gennem forskning, at når vi sover, lagrer vi dagens oplevelser og indtryk samtidig med at hjernen om natten renser sig selv, og skiller sig af med ‘ligegyldig viden’.

  • Psykologisk drømmeforskning: Undersøger hvad vi husker, hvad drømmene gør ved vores humør, og hvad der sker, når vi arbejder med vores drømme. Det er mere normalt i dag end tidligere at arbejde med drømme i terapi og bruge den selvinsigt, drømmene bærer med sig.

Selvom det på sin vis er to forskellige måder at anskue søvn og drømme på, så arbejder de to forskningsmetoder fint hånd i hånd og understøtter snarere end modarbejder hinandens resultater.

Skov1

%d bloggers like this: